Roland Karlsson Front Rapid

Roland Karlsson AB är moderbolag i en koncern som idag består av två dotterbolag, Front RK AB och rapid hyrställningar AB.

Koncernen har idag över 120 anställda, fördelade på kontor i Eskilstuna och Stockholm.

Front är specialister på fasadrenovering, vi renoverar, förnyar och reparerar så gott som alla slags fasader.
Vi kombinerar det gamla hantverket med nytänkande och innovativa lösningar. Våra kunder är fastighetsägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar i Mälardalen.

Hos rapid kan du hyra den ställningsbyggnation som passar bäst för ditt entreprenadarbete, oavsett om det är ett inom- eller utomhusprojekt. Vi hyr ut ställningar och arbetsplattformar för puts- och murningsarbeten, måleriarbeten, takarbeten, plåtarbeten och industribyggnation.

  Vill du veta mer om Front eller komma i
kontakt med oss?

Gå in på Fronts hemsida, www.front.se

Vill du veta mer om rapid eller komma i
kontakt med oss?


Gå in på rapids hemsida, www.rapidhs.se